Restauratie Restauratie

Restauratie
Renovatie, Vergulden, Houtimitatie en Heraldisch schilderwerk zijn enkele van de vele mogelijkheden.

VvE Schilder VvE Schilder

V.v.E. Schilder
Het V.v.E.plan van Verhoeven en Sikkens biedt u een onderhouds- plan op maat. Door een gedegen visie worden op termijn aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd.

Vastgoedonderhoud Vastgoedonderhoud

Totaal vastgoed
Structureel onderhoud garandeert het comfort en de uitstraling van het pand en levert op den duur kostenbesparing op.

Hospitality Hospitality

Hospitality
Verhoeven Groep levert metamorfoses en totaal- onderhoud voor hotels, restaurants, cafés, congrescentra en andere gelegenheden in de hospitality- en horecabranche.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder

 

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (INZICHT) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (REDUCTIE).


De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (TRANSPARANTIE) en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (PARTICIPATIE).

 

CO2-footprint

In het referentiejaar 2013 bedroeg de CO2-footprint van BV Schildersbedrijf Albert Verhoeven Arnhem 268,6 ton CO2.

In het jaar 2014 bedroeg de CO2-footprint van BV Schildersbedrijf Albert Verhoeven Arnhem 217,3 ton CO2.

In het jaar 2015 bedroeg de CO2-footprint van BV Schildersbedrijf Albert Verhoeven Arnhem 237,3 ton CO2.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2013.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2014.

Klik hier voor de CO2-emissie inventarisatie van 2015.

 
Doelstelling

BV Schildersbedrijf Albert Verhoeven Arnhem heeft zich tot doel gesteld om het CO2-Bewust certificaat te behalen voor niveau 3, en in 2016  8% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2013.

 

Energiemanagement actieplan (eis 3.B.2)

Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, heeft BV Schildersbedrijf Albert Verhoeven Arnhem een energiemanagement actieplan opgesteld. Hierin is de stuurcyclus vastgelegd om tot voor continue verbetering van de energie-efficiëntie te komen.

In het actieplan staan o.a. de beleidsverklaring van de directie over energiegebruik en energie-efficiëntie, de doelstellingen, welke maatregelen genomen worden om de doelstellingen te bereiken, hoe de organisatie is ingericht, welke energieprestatie indicatoren gemeten en gemonitord worden. Voorts is beschreven hoe met interne en externe audits en de management review de werking van het systeem geborgd is.

 
Transparantie (eis 3.C)

BV Schildersbedrijf Albert Verhoeven Arnhem wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren  van het beleid, reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang.  Daarbij hoort het aangaan van een dialoog met medewerkers, klanten, leveranciers, overheid en andere ketenpartners.

Door interne communicatie wil BV Schildersbedrijf Albert Verhoeven Arnhem de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te vergroten, en zo het draagvlak voor de uitvoering van beleid te vergroten. De ervaringen en ideeën van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol!

Door externe communicatie wil BV Schildersbedrijf Albert Verhoeven Arnhem in contact komen met andere partijen om nieuwe ideeën of voorstellen te bedenken voor samenwerken aan het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.

Klik hier voor het communicatieplan.

 

Participatie (eis 3.D.1)

BV Schildersbedrijf Albert Verhoeven Arnhem wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere ketenpartners, om ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2-uitstoot te reduceren.

Partijen die hierin  geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd om contact op te nemen.

Onderdeel van het VGM-management van BV Schildersbedrijf Albert Verhoeven Arnhem is dat wij actief op de hoogte willen blijven van, en zo mogelijk actief bijdragen aan de ontwikkelingen binnen ons vakgebied op het gebied van milieumanagementsystemen en verbetering van milieuprestaties in het algemeen en CO2-reductie in het bijzonder.

BV Schildersbedrijf Albert Verhoeven Arnhem heeft als doelstelling bij de uitvoering van haar werkzaamheden een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor zowel haar opdrachtgevers als haar eigen mensen én actief invulling te geven aan het beperken van de invloed van het bedrijf op de P van Planet.

BV Schildersbedrijf Albert Verhoeven Arnhem heeft een actieve deelname bij de Dutch Green Building Council door middel van deelname in het innovatieplatfom, en bij VGO-keur door middel van deelname aan het platform Resultaat gericht werken.

Tevens zijn wij lid geworden van De Duurzame Leverancier. Dit is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en zullen actief deelnemen aan diverse seminars.

 
Nieuwsbrief

Klik hier voor onze nieuwsbrieven over de CO2 Prestatieladder:

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief april 2016

 

CO2-bewust Certificaat Niveau 3

Klik  hier  om het certificaat te bekijken

 

Contact

Schildersbedrijf Albert Verhoeven
Leemansweg 97
6827 BX Arnhem
Tel: 026-3615228E-mail: info@verhoevenschilders.nl

Copyright ©2017 | Albert Verhoeven | Print | Sitemap | Ontwerp en realisatie Inperon